Japanese
MENU
About JSS

The Board of JSS

2023-2025 The Members of the board

President Sato, Yoshimichi (Kyoto University of Advanced Science)
Executive Directors Ishii-Kuntz, Masako (Ochanomizu University) Okumura, Takashi (Kwansei Gakuin University)
Directors for General Affairs Seki, Reiko (Rikkyo University) Inaba, Akihide (Keio University)
Directors of Finance Committee Misumi, Kazuto (Kyushu University) Nibe, Nobuhiko (Nagoya University)
Directors of Conference Committee Sudo, Naoki (Hitotsubashi University) Maruyama, Satomi (Kyoto University)
Murakami, Akane (Momoyama Gakuin University)
Directors of International Liaison Committee Mori, Chikako (Doshisha University) Takaya, Sachi (University of Tokyo)
Directors of Japanese Sociological Review(JSR) Editorial Board Kikkawa, Toru (Osaka University) Kamano, Saori (National Institute of Population and Social Security Research)
Motomori, Eriko (Meijigakuin University)
Directors of Japanese Journal of Sociology(JJS) Editorial Board Nakazawa, Hideo (Sophia University) Asano, Tomohiko (Tokyo Gakugei University)
Directors of Sociological Education Committee Amada, Josuke (Chuo University) Kashimura, Aiko (Aichi University)
Directors of JSS Awards Committee Inazuki, Tadashi (North Kyushu City University) Hirasawa, Kazushi (Hokkaido University)
Directors of Publicity Committee Hamanishi, Eiji (Notre Dame Seishin University) Mitsui, Sayo (Hosei University)
Director of Ethics Committee Tashiro, Shimon (Tohoku University)
Director of Committee for Promoting International Research Activities Imai, Jun (Sophia University) Habuchi, Ichiyo (Hirosaki University)
Directors for Science Council of Japan Arita, Shin (University of Tokyo)
Directors for Japan Consortium for Sociological Societies Asakawa, Tatsuto (Waseda University) Murakami, Akane (Momoyama Gakuin University)
Director for Japanese Association for Social Research Watanabe, Tsutomu (Kwansei Gakuin University)
Director for Japan Academic Network for Disaster Reduction Asakawa, Tatsuto (Waseda University)
Director for Gender Equality Association for Humanities and Social Sciences Akagawa, Manabu (University of Tokyo) Kamano, Saori (National Institute of Population and Social Security Research)
Ishii-Kuntz, Masako (Ochanomizu University)
KTJS Nakazawa, Hideo (Sophia University) Okumura, Takashi (Kwansei Gakuin University)

For contact addresses to the board members, see the Nihon Shakaigakkai Kaiin Meibo (Membership list of the Japan Sociological Society).

Auditors

  • Arisue, Ken
  • Tamano, Kazushi

The Members of the Advisory board

Advisors Takashi HOSOYA, Kiyomi MORIOKA, Shujiro YAZAWA,
Otohiko HASUMI, Shun INOUE, Hiroyuki TORIGOE, Kazuo SEIYAMA
Councillors Takashi MIYAJIMA, Akiyoshi TAKAHASHI, Yoshiya SOEDA, Hiroshi MANNARI,
Takatoshi IMADA, Toshio TOMOEDA, Makoto HOGETSU, Kenji KOSAKA,
Noriko MIURA, Manabu AJISAKA, Yumiko EHARA, Emiko OCHIAI, Toru ONAI

Delegates

Delegates

Yoshihide SAKURAI, Tsutomu HASHIMOTO, Kazushi HIRASAWA, Kazuo KATASE, Tomone KOMIYA, Shimon TASHIRO, Ichiyo HABUCHI, Manabu AKAGAWA, Tatsuto ASAKAWA, Tomohiko ASANO, Josuke AMADA, Shin ARITA, Takashi IGUCHI, Masako ISHII-KUNTZ, Akihide INABA, Eiji OGUMA, Hiroyuki KUMAMOTO, Sawako SHIRAHASE, Naoki SUDO, Reiko SEKI, Sachi TAKAYA, Rokuro TABUCHI, Kazushi TAMANO, Takeshi DEGUCHI, Hideo NAKAZAWA, Kikuko NAGAYOSHI, Norihiro NIHEI, Gen NOGAMI, Hideo HAMA, Naoto HIGUCHI, Masayuki FUJIMURA, Yuki HONDA, Sayo MITSUI, Masahiro YAMADA, Chiyo YONEMURA, Mikio WAKABAYASHI, Soko AOKI, Sachi TAKAHATA, Nobuhiko NIBE, Hiroyuki HAYAKAWA, Shigekazu ADACHI, Takashi OKUMURA, Shinji KATAGIRI, Kiyoshi KANABISHI, Ryo KAWABATA, Toru KIKKAWA, Tatsuya SHIRAHASE, Hiroshi TAROMARU, Junya TSUTSUI, Makoto TODOROKI, Sara PARK, Satomi MARUYAMA, Akane MURAKAMI, Chikako MORI, Tomiaki YAMADA, Tadashi INAZUKI, Yuko NIKAIDO, Eiji HAMANISHI, Wasa FUJII, Kazuto MISUMI, Hiroaki YOSHII